Hei alle volleyballansvarlige!

Nå er det tid for å melde seg på sesongens ligarunder.

  • Ligarunde 1  –  Tønsberg  –  4. november
  • Ligarunde 2  –  Østfold  –  10. februar
  • Ligarunde 3  –  Oslo  –  28. april

Pris per pers er kr 1500 totalt for alle rundene.

Er det noen deltakere som bare kan delta på en eller to ligarunder, vil vi gjerne ha oversikt over dette nå. Vi ber dere derfor sjekke opp dette før dere melder dere på og fylle inn antall deltakere for ligarunde 1,2 og 3.

  • Ligarunde 1: kr 450/pers
  • Ligarunde 2: kr 450/pers
  • Ligarunde 3: kr 600/pers

For de som kommer langveisfra (minimum 3 timer å kjøre) blir det organisert overnatting. Vi regner med at alle disse trenger overnatting, VIKTIG at dere gir beskjed om noen ikke skulle trenge!!
Obs, dette gjelder ikke den første ligarunden, da regner vi med at dere organiserer overnatting selv på Brunstad. Evt kan dere høre med noen dere kjenner i Tønsberg. Skulle det være behov utenom dette, kan dere ta kontakt med Signe Corneliussen  –  signe.corneliussen@gmail.com   +47 9622 9195

Vi gleder oss til årets ligarunder og anbefaler så mange som mulig å komme! Det blir oppbyggelse, og masse trivsel på tvers av lokallagene!

 Meld på ditt lokallag her  –  påmeldingsfrist 8. oktober!