Alle Xercize lokallag kan få egen nettside under xercize.org.

Send oss en epost, så hjelper vi dere videre.

Husk at det er regler for publisering av bilder på nett, og at dere bør benytte samtykkeerklæring for publisering av bilder.