Artic Sport

    I Artic Sport Harstad driver de med alt fra fotball til volleyball. Der har de folk fra 13-års alderen og helt opp til 50 år der alle har en felles interesse, nemlig fysisk aktivitet.

    Hjemmesiden til Artic Sport