Eiker Fotballklubb

    Eiker fotballklubb er lokalisert i Vestfossen, i Øvre Eiker kommune

    Klubben har til hensikt å drive en idrettsforening for barn og ungdom med fokus på likeverd og respekt for hverandre.  Aktivitetene skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse, ærlighet og kristne verdier.  Klubben drives ved frivillighet, kontingenter fra medlemmene, sponsorinntekter og noe dugnadsvirksomhet som danner grunnlaget for klubbens økonomi.

    Fotballklubben har medlemmer i alle alderstrinn fra 6 til 25 år. Lagene har som mål å delta på to til tre fotballcuper i løpet av året. I tillegg legges det til rette for en fotballskole i vårsemestret som drives i regi av lokallaget.

    Gjennom vinterhalvåret er lagenes treningsarena idrettshall og gymsal en gang i uken per lag, mens i sommerhalvåret trenes det ute på gress og kunstgressbane.

    Hjemmesiden til Eiker FK