Follo Floor Fighters Innebandyklubb

    103

    All idrettslig aktivitet i foreningen skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Hovedmålet med samlingene er at alle skal trives. De som samles for å spille innebandy har ulike ferdighetsnivåer, og det er stort fokus på at alle skal bli inkludert.

    Follo Floor Fighters ble stiftet 14 april 2014 i Vinterbro med 40 medlemmer. Foreningen ønsker å være et positivt og interessant fritidstilbud for ungdom som vil drive med innebandy.

    Hjemmesiden til Follo Floor Fighters