Furuheim Idrettsforening

    Tap og vinn med samme sinn

    Furuheim Idrettsforening har 160 aktive medlemmer som samles til treninger og ellers sosiale sammenkomster. Felles for medlemmene er at de deler kristne verdier og dette er grunnlag for alt som tilrettelegges og gjøres for barn og unge i foreningen.

    Nettsiden til Furuheim IF