Mordal Sportsklubb

    Mordal sportsklubb har igjennom de siste årene hatt en økning av aktivitetsnivået i klubben. Det er ca 70 barn og unge som møtes flere ganger i uka til forskjellige aktiviteter. Der knyttes det bånd mellom barn og ungdom og trivsel står i høysete!  I 2014 innviet vi flerbrukshallen vår, som er i daglig bruk. I Molde har vi mange fotballintereserte og vi gir de anledning til å trene sammen. Vestlandsliga , Breivollcamp og Brunstadcamp er de store høydepunktene, der møter de andre unge med samme kristne verdier og festene på kveldene er meget populære. Vi har som tradisjon å lage en skikkelig fest på høsten hvor vi avslutter sesongen og hedrer og oppmuntrer hverandre.

    Hjemmesiden til Mordal SK