Reach Climbing

  Reach Climbing er en klatregruppe som holder til i Sandefjord/Tønsberg-området. Vi har ukentlige klatringer og halvårlige happeninger. Vi tilbyr også kursing og teambuilding til firmaer og andre foreninger. Vi klatrer som oftest i Oslofjord Arena, men tar også turen ut dersom været tillater det. Vi har også bygget vår egen klatrevegg både innvendig og utvendig.

  Aldersspennet på de rundt 25 medlemmene i gruppa er fra 12-31 år.

  Kontaktperson:

  Navn: Morten Riksfjord

  Tlf: +47 94814085

  Epost: mortenrik@gmail.com