Om oss

Xercize er en frivillig kristen forening som arrangerer arrangementer, aktiviteter og konkurranser for å vinne barn og ungdom for Jesus. I Xercize skal barn og unge som har lyst til å drive idrettsrelaterte aktiviteter, få mulighet til å være med og oppleve glede av samhold og deltakelse i et kristent fellesskap. Xercize deler tros- og verdigrunnlag med BCC-forbundet, og er en del av deres barne- og ungdomsarbeid. Foreningen er assosiert medlem i forbundet, og vil søke om fullt medlemskap på sikt.

Faggruppene

Klubbene i Xercize driver med en rekke forskjellige idretter. Xercize har egne faggrupper for de mest populære idrettene, som er fotball, håndball, ishockey, klatring og volleyball. Faggruppene legger ned mye frivillig innsats for å skape gode opplevelser for klubbene gjennom hele året. De står for «kick-offs», ligaer, cuper og andre samlinger for klubbene innenfor sitt felt.