Hva er en forening?

En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige beslutninger, har egen økonomi, regnskap, styre og årsmøte. Xercize er en forening/organisasjon med et sentralledd. Under sentralleddet finner vi lokallagene.

Hva er et lokallag?

Et lokallag (også kalt lokale foreninger eller lokalledd) er de foreningene som tilhører sentralleddet. Lokallag under Xercize opprettes ved at noen går sammen om å opprette en forening, og bruker organisasjonens mønstervedtekter for lokallag. Vedtekter er «reglene» for foreningen. Mønstervedtektene våre er «ferdige» vedtekter, hvor lokallaget kun fyller ut formålet med sin forening.

Et lokallag skal ha et styre med en styreleder og 2-4 styremedlemmer – som velges av og blant medlemmene. Lokallaget kan i tillegg ha andre ledere som tar seg av aktiviteter i lokallaget. Det må også være noen som tar seg av økonomifunksjonene; regnskap og revisjon.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt! (post@xercize.org)