Atlantic Hurricanes

    Kristen barne- og ungdomsforening som har til hensikt å drive kristent arbeid blant barn og ungdom som er engasjert i idrett. Skal tilby barn og ungdom som er interessert i ishockey, et kristent fellesskap gjennom å tilby treninger, kamper, stevner, arrangementer, aktiviteter og konkurranser med kristelig og idrettrelatert innhold.