Smittevern for idrett (covid-19)

Helsedirektoratet har en veiledning og anbefalinger til hvordan drive organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes.

Se fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med NIF.

Vi i Xercize forholder oss til retningslinjer og veileder som er gitt.

NB! Denne artikkelen vil oppdateres.
Spørsmål rundt saken kan sendes til post@xercize.org