I både juli og august gikk startkuddet av – også i år ble Brunstadløpet arrangert. Deltakere og tilskuere var å finne i alle aldersgrupper, og det manglet ikke på engasjement!

Vi takker for to vellykkede dager og gratulerer alle vinnerne i de forskjellige kategoriene.

Brunstadløpet

Brunstadløpet

Foto: Xercize