Vi har gått inn for å finne et faktura- og regnskapssystem for lokallagene, tilpasset foreningers regnskapsbehov. For oss har det vært viktig å finne et produkt som er egnet for foreninger, som er trygt og sikkert å bruke og som ikke krever inngående kompetanse på regnskap, men at foreningene selv enkelt skal kunne registrere inntekter og utgifter.

Resultatet av denne vurfiken-annonse-600deringen er at vi har gjort en ramme-avtale med Fiken om deres faktura-, regnskaps- og lønnssystem. Systemet er nytt og moderne, krever lite opplæring og er totalt sett rimeligst.

Dette har vi testet for foreninger: Funksjonalitet, brukervennlighet, automatikk, begrensinger, fleksibilitet, API og integrasjonsmuligheter mot systemer, betalingsløsninger, KID/OCR, EHF, antall brukere, backup, nettløsning, elektronisk bilag, nye betalingsløsninger som Vipps og iZettle, prising – drift og etablering. I tillegg er integrering mot Orginn, som erstatter Medlem/Asyff, vurdert.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.