Hvordan starter man egentlig en forening?

Det aller første steget for å starte en egen forening, er å ha et oppstartsmøte, også kalt «stiftelsesmøte». Det vil si at dere samles og bestemmer hva dere ønsker å drive med, og hvem som skal sitte i styret. Disse punktene må gjennomgås, og bør forberedes på forhånd:

  • Finn formålet med foreningen
  • Lag forslag til vedtekter, som er regler for foreningen. Benytt gjerne Xercize sine mønstervedtekter, hvor dere bare trenger å endre formålet
  • Finn personer som vil sitte i styret

Dere må skrive et referat fra møtet, dette kalles en protokoll. Den skal inneholde hvem som var tilstede, hva som ble gjennomgått og hva som ble vedtatt/bestemt. Protokollen må signeres av to personer som var på møtet, og dette blir foreningens stiftelsesdokument. Når dere har stiftelsesdokument og vedtekter klart, er foreningen opprettet.

Registrering

Når dere har stiftet foreningen, skal den registreres i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Dette gjøres via Samordnet registermelding i Altinn. Vi kan hjelpe dere med registrering hvis dere ønsker det. Når foreningen er registrert i Altinn, får dere et organisasjonsnummer og da kan dere registreres som lokallag i Xercize. Send oss en epost, så hjelper vi dere!

Vil du lese mer om å starte forening, skriver Frivillighet Norge mer om dette.