Hvordan starter man egentlig en forening?

Det aller første steget for å starte en egen forening, er å ha et oppstartsmøte, også kalt «stiftelsesmøte». Det vil si at dere samles og bestemmer hva dere ønsker å drive med, og hvem som skal sitte i styret. Disse punktene må gjennomgås, og bør forberedes på forhånd:

  • Finn formålet med foreningen
  • Lag forslag til vedtekter, som er regler for foreningen. Benytt gjerne Xercize sine mønstervedtekter, hvor dere bare trenger å endre formålet
  • Finn personer som vil sitte i styret

Dere må skrive et referat fra møtet, dette kalles en protokoll. Den skal inneholde hvem som var tilstede, hva som ble gjennomgått og hva som ble vedtatt/bestemt. Protokollen må signeres av to personer som var på møtet, og dette blir foreningens stiftelsesdokument. Når dere har stiftelsesdokument og vedtekter klart, er foreningen opprettet.

Neste steg er å gi beskjed til oss i Xercize via post@xercize.org, slik at vi kan registrere deres forening hos oss. Vi registrerer også foreningen i Altinn for dere, og hjelper dere videre.

Les gjerne gjennom denne håndboken for foreninger, for mer utfyllende informasjon.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt!