Alle Xercize lokallag kan få egen nettside under xercize.org.

Send oss en epost, så hjelper vi dere videre.

post@xercize.org

Husk at det er regler for publisering av bilder på nett, og at dere bør benytte samtykkeerklæring for publisering av bilder.