Xercize har brukt medlemssystemet Asyff i mange år. I 2018 tok vi i bruk Orginn; et nytt medlems- og organisasjonssystem for foreninger.

Orginn har et moderne grensesnitt, er plattform uavhengig, og skal dekke foreningenes, lokallagenes og medlemmenes behov. Systemet skal dekke myndighetenes krav til dokumentasjon for sentralledd og lokalledd for foreninger som får tilskudd. Orginn lages i samarbeid med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner.

Systemet er fortsatt i utvikling i samarbeid med brukerne. Forbedringer og nye funksjoner jobbes med hver uke. 

Vi gleder oss til tiden fremover med nye og smarte løsninger i Orginn!