Ansvarsforsikring og dugnadsforsikring
Xercize er dekket av en generell ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som Xercize og lokale klubber kan komme opp i.
Medlemmer er dekket av en dugnadsforsikring – en kollektiv ulykkesforsikring, men utenom dugnadsaktiviteter er ingen dekket av ulykkesforsikring.

Privat forsikring
Forsikring for eventuell skade eller tap et medlem vil kunne komme i skade for å pådra seg ved deltakelse i klubbene, må ordnes av det enkelte medlem gjennom en privat reiseforsikring eller ulykkesforsikring. Det er medlemmenes eget ansvar å sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for alle aktiviteter de deltar på.

Vedlegg

2018 Infoskriv vedr forsikring XZ