Viser til tidligere artikkel med informasjon og invitasjon til Oslofjord Cupen. Etter utbrudd av Covid-19 (korona-viruset) og myndighetens forbud om idrettsarrangement, avlyses Oslofjord Cupen 30. mai – 1. juni.

Med vennlig hilsen
Xercize