Helsedirektoratet har åpnet for aktivitet

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norges Idrettsforening utarbeidet en veiledning med anbefalinger til hvordan idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet der personer fysisk møtes, skal foregå. Se oppdatert veiledning om idrettsaktivitet her.

Ulike tiltaksnivåer

Tiltakene beskrevet gjelder for trening innen organisert idrett. Se Helsedirektoratets ulike tiltaksnivå her.

Både myndighetenes veileder og idrettens retningslinjer skal følges. Hovedreglene er:

  • Idretter med tett én-til-én-kontakt mellom utøverne kan gjenoppta treninger for barn og unge (t.o.m. 19 år) så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
  • Arrangementer (cuper, kamper, stevner etc.) kan avholdes med maks 50 deltakere, og én meters avstand. I praksis betyr det at mange arrangementer ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  • Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme, og at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter til aktiviteter og har god hygiene.

Maks 20 i treningsgrupper

  • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
  • For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
  • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Unntaket gjelder ikke ved arrangementer.

Vi i Xercize forholder oss til retningslinjene og veileder som er gitt.

NB! Denne artikkelen vil oppdateres.
Spørsmål rundt saken kan sendes til post@xercize.org