Her kan du lese et utdrag fra årsmeldingen og få et innblikk i hvordan vi har arbeidet i det foregående året.


Kristendom i praksis øker medlemstallet

XZ er en frivillig kristen forening som arrangerer camper, stevner, arrangementer, aktiviteter og konkurranser for å vinne barn og ungdom for Jesus. XZ har som formål å tilby barn og ungdom som er interessert i idrett, et kristent fellesskap gjennom å tilby camper, stevner, arrangementer, aktiviteter og konkurranser med kristelig og idrettsrelatert innhold. 2016 har vært et innholdsrikt år for XZ. Året bar preg av et høyt aktivitetsnivå for foreningens medlemmer, med et økt tilbud av kristelige samlinger og engasjerende aktiviteter. Arbeidet har gått fremover og medlemstilbudet har blitt styrket. Foreningen har opplevd en kraftig økning av antall medlemmer. Blant annet har medlemmer under 26 år økt med 45 prosent. Styret er av den oppfatningen at det er den høye kvaliteten på campene og samlingene samt at medlemmene får opplæring i praktisk kristendom som er årsaken til den store medlemsøkningen.

Festkveld for ungdom

At Xercize sitt tilbud har blitt så populært viser at foreningen treffer et eksisterende behov. Foreningen har kommet for å bli, og styret ser for seg fortsatt vekst i årene som kommer. Sann kristendom i praksis skaper trivsel, og trivsel gir flere medlemmer. På landsmøtet 26. mars 2016 endret foreningen navn til Xercize. «Sports-begrepet», som kunne misforstås, ble tatt bort. Mottakelsen av navnendringen oppleves positivt. Foreningens logo hvor korset kommer tydeligere fram, er tilpasset navnendringen. Nye vedtekter ble også vedtatt, hvor foreningens kristne verdigrunnlag kom mer tydelig på plass. Lokallag tilknyttet XZ kan benytte logoen i tillegg til egen logo etter foreningens regler. XZ har i 2016 fornyet sin nettside og gjort den moderne og mer brukervennlig. Alle lokallag tilknyttet XZ får tilbud om egen nettside. XZ ønsker å fremme en bevisst holdning til publisering av bilder på nett. Det kreves derfor at samtykkeerklæring for publisering av bilder benyttes. Påmelding til arrangementer og camper i regi av XZ gjøres via nettsiden. Opplæring i kristne verdier Opplæring i kristent liv og omsorgsarbeid under Påskecampen arrangert på Oslofjord Convention Center. Det har vært holdt mentorsamlinger for alle ledere og ansvarlige i de ulike lokallagene. Fokus har vært på omsorgsarbeid, motivasjon og ledelsesutfordringer. Det har også blitt gjennomført en rekke kurs innen flere faggrupper; formålet har vært å skape mer engasjerende aktiviteter for medlemmene. Fokuset har vært på kristne verdier som nestekjærlighet, samt økt faglig nivå på aktivitetene som leveres.

bvc14

Faggrupper og arrangementskomiteer

Aktivitetene er organisert under faggrupper for å sikre høy kvalitet. Faggruppene er tilpasset slik at medlemmene får et tilbud som best samsvarer med deres interesser. Faggruppene setter opp en årsplan hvor de redegjør for hvordan de gjennom aktivitet, camper og samlinger skal motivere barn- og ungdom til et kristent liv. Faggruppene har ansvar for at aktivitetene gjennomføres fra planlegging til evaluering. Ansvaret innebærer både aktivitetsinnholdet og at deltakerne får næring for sin kristne tro. Aktivitetene må godkjennes av sentralstyret. Arrangementskomiteer etableres for gjennomføring av større nasjonale og internasjonale arrangementer. Komiteen har ved hvert arrangement blant annet ansvar for program og show, bestemmelser for kost og losji m.m. Komiteen har ansvar for det kristelige innholdet. Ansvaret omfatter at alt fra talere til aktivitetenes innhold reflekterer foreningens kristne verdier. Arrangementskomiteen må innhente godkjenning av alle tiltak ved eget skjema som sendes inn til sentralstyret.

Ikke noe å sette på stemningen rundt bordene i hvert fall

x_5406